Menu Close

Month: March 2018

अशोक लेयलैंडका थप २० थान बस खरिद सम्बन्धमा आइ. एम. इ र साझा यातायात बिच सम्झौता

अशोक लेयलैंडका थप २० थान बस खरिद सम्बन्धमा आइ. एम. इ र साझा यातायात बिच सम्झौता आइ. एम. इ ग्रुप अन्तरगतको आइ. एम. इ मोटर्स…

साझा यातायातले अशोक लेलैंड सेमि लो फ्लोर जन बस को सञ्चालन सुरु

नेपालमा सार्वजनिक यातयातको क्षेत्रमा नौलो प्रस्तुती गद्रै आएको साझा यातयातले फेरी नेपालमा नै पहिलो पटक अशोक लेलैण्डको सेमी लो फ्लोर बस सञ्चालन गरेर नेपालमा पनि…